Fysiofit Renesse

DE BEHANDELINGSVOORWAARDEN

IK VRAAG U:

 • Uw paspoort of rijbewijs mee te nemen ter identificatie.
 • Uw verzekeringspasje mee te nemen en uw verzekeringspolis na te lezen wat betreft het aantal behandelingen dat wordt vergoed door uw verzekering.
 • Met eventuele onduidelijkheden kunnen wij u helpen.
 • Uw verwijsbrief (als u deze heeft, is niet perse noodzakelijk) mee te nemen.
 • Uw afsprakenkaartje iedere behandeling mee te nemen.
 • Afmeldingen graag bijtijds door te geven zodat wij een andere patiënt op de vrijgekomen plaats kunnen inplannen.
 • In de wachtkamer plaats te nemen tot u door ons persoonlijk wordt opgehaald.
 • Begrip te hebben als u enkele minuten moet wachten. We weten dat u zich heeft moeten vrijmaken voor een behandeling dus we proberen een wachttijd te vermijden, maar we willen u de best mogelijke, en volledige aandacht geven die nodig is. Wordt u niet binnen 10 minuten na de afgesproken tijd opgehaald, dan vragen wij u zich te melden.
 • Uw verwachtingen t.a.v. de behandelingen kenbaar te maken.
 • In uw eigen belang vragen te blijven stellen en de veranderingen in uw klachtenbeeld bij iedere nieuwe behandeling aan te geven, indien daar niet naar gevraagd wordt. Dus ook de ongemakken die u thuis, op uw werk of tijdens uw hobby ondervindt. Deze informatie geeft ons meer inzicht in uw aandoening.
 • Ter ondersteuning van het behandeleffect onze adviezen serieus te nemen en op te volgen.
 • Pas na overleg met de fysiotherapeut (dit kan op het einde van de behandelreeks maar ook tussendoor) contact op te nemen met uw verwijzend arts. U krijgt dan zo nodig van ons een verslag mee met daarin alle gegevens over de door u ondergane behandelingen. Dit tenzij anders met uw arts is afgesproken.

WAT KUNT U VERWACHTEN?

 • De eerste afspraak bestaat uit een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek waarbij we uw klachten inventariseren. Aan de hand hiervan wordt een specifiek op uw aandoening gericht behandelprogramma opgesteld en gemotiveerd.
 • Naast de algemene fysiotherapie zijn er specialisaties zoals: sportfysiotherapie, fysiotherapie bij reuma, medical taping, dry needling, bindweefsel massage.
 • Vraag aan de behandelend fysiotherapeut wat u kunt verwachten van de behandeling(en).
 • Indien in een bepaald stadium van de therapie uw klachtenbeeld daar aanleiding toe geeft en/of ik dit wenselijk acht, kan in overleg met u besloten worden om advies in te winnen bij een collega in een andere praktijk, ook eventueel aanvullend onderzoek kan daar gepleegd worden. Dit om een zo optimaal mogelijk behandeleffect te krijgen.
 • Tijdens afwezigheid van uw behandelend fysiotherapeut door vakantie of ziekte zult u door een vervangende collega worden behandeld.
 • Door de behandelresultaten nauwkeurig te evalueren en steeds op het juiste moment de therapie aan te passen aan de veranderingen in uw klachtenbeeld, hoeft niet elke behandeling precies hetzelfde te zijn als de vorige. Dit geldt ook voor de adviezen en/of leefregels en oefeningen die u van mij heeft gekregen.
 • Zonder uw toestemming zullen wij geen informatie over uw aandoening aan anderen geven.

IN DE PRAKTIJK

In de praktijk dient eenieder zich volgens de algemeen geldende (fatsoen) normen en waarden te gedragen. Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let dan op dat er geen waardevolle spullen in zitten. De praktijk is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van patiënten in of rondom het pand. 

WILT U CONTACT?

U kunt de praktijk telefonisch bereiken door in de footer op het bel icoon te drukken of het nummer. Het is ook mogelijk om een email te sturen naar fysiofit@zeelandnet.nl. Voor vragen sta ik altijd voor u klaar. De patiënt staat bij mij centraal, mijn doel is u, indien redelijkerwijs mogelijk, van uw klachten af te helpen en verder hoop ik op een prettige samenwerking met u.